skip to Main Content

Logopediepraktijk Facialis, een in neurologie gespecialiseerde logopediepraktijk.

Logopedie is veel breder dan vaak gedacht wordt!

Logopedisten houden zich bezig met communiceren. Alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van gesproken en geschreven taal is onderdeel van het werk van de logopedist. Soms is spreken en/of schrijven niet of nauwelijks mogelijk. Dan worden ondersteunende communicatiemiddelen zoals gebaren, pictogrammen of speciale computerprogramma’s ingezet. De logopedist biedt therapie en advies aan mensen die problemen ondervinden bij het communiceren.

Het eten en drinken is een ander logopedisch onderwerp. Ook bij ouderen kunnen stoornissen in de mond ontstaan door neurologische aandoeningen of ziektes.

U kunt bij Logopediepraktijk Facialis terecht voor de volgende logopedische werkgebieden:

  • Aangezichtsverlamming als gevolg van een beroerte;
  • Aangezichtsverlamming na een ontsteking of door (nog) onbekende oorzaak, deze therapie heet mimetherapie;
  • Afasie, een verworven taalstoornis;
  • Dysartrie, een verworven spraakstoornis;
  • Dysfagie, eet-, drink- en kauwproblemen bij volwassenen;
  • Stem-, spraak-, eet- en drinkproblemen als gevolg van de Ziekte van Parkinson, ALS en MS;
  • Te gespannen strottenhoofdspieren, o.a. brok-in-de-keel-gevoel;
  • Kaakklachten met oorzaak liggend in de spieren. Behandeling in samenwerking met een fysiotherapeut mogelijk.

Aanmelden en vergoeding
Wanneer u denkt dat ik iets voor u kan betekenen heeft u een verwijzing nodig van een huisarts of specialist.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Esther de Brabander.

Back To Top