skip to Main Content

Dit is een specialistische vorm van fysiotherapie, ook wel orofaciaal fysiotherapie genoemd. Vaak wordt deze ingezet na doorverwijzing door een tandarts, kaakchirurg, KNO-arts, logopedist of collega-fysiotherapeut. Er kunnen allerlei redenen zijn om aan kaakfysiotherapie te denken:

  • Hoofdpijnen
  • Kaakproblemen, zoals klemstoornissen of kraken
  • Tandenknarsen
  • Kauwproblemen en – stoornissen
  • Gezichtspijnen

Sommige van deze klachten kunnen allerlei oorzaken hebben. Daarom wordt veel aandacht besteed aan het voorgesprek, om de klachten heel precies in kaart te brengen. De fysiotherapeut onderzoekt dan wat de oorzaken kunnen zijn. Dit onderzoek is gericht op de bovenzijde van de nek, het kaakgewricht, de schedel, het zenuwstelsel van het hoofd en van het aangezicht.

De behandeling zal voor een groot deel bestaan uit uitleg en het aanleren van oefeningen. De behandelingen zijn bedoeld om de pijn of de stoornissen op te heffen. Maar soms is het hoogst haalbare dat u leert omgaan met een soms zeer vervelende aandoening.

Kijk voor meer informatie op www.nvof.nl.

Back To Top