skip to Main Content

Het lichaam kan klachten tijdens bewegen en/of houdingen ontwikkelen. Klachten kunnen acuut of geleidelijk ontstaan maar ook  gepaard gaan met een onderliggende ziekte of aandoening. De fysiotherapeut behandelt klachten aan spieren, pezen, banden en/of gewrichten en het zenuwstelsel, ook wel het houdings- en bewegingsapparaat.

De fysiotherapeut beschikt over kennis van herstelprocessen van de verschillende weefsels binnen het lichaam en hoe deze weefsels weer kunnen herstellen.  De fysiotherapeut kan onder andere mobilisaties, trainingen, oefeningen, tapen, dry needling of massage inzetten om het weefselherstel te bespoedigen. Samen met u wordt besproken wat de beste behandelmethode is.

De behandeling start met een gesprek en een lichamelijk onderzoek. De fysiotherapeut zoekt samen met u naar de oorzaak van het ontstaan en het blijven bestaan van de klachten. Dat bepaalt de keuze voor een bepaalde behandeling. Soms blijkt fysiotherapie niet geschikt. Dan koppelen we dat, indien gewenst, terug naar uw huisarts of specialist. Is fysiotherapie geïndiceerd, dan zijn de behandelingen erop gericht om de klachten te verminderen en uiteindelijk te verhelpen.

U kunt naar de fysiotherapeut met de volgende (soorten) klachten:

  • Bewegen geeft problemen (spieren zijn gespannen en gewrichten stijf, gezwollen en/of pijnlijk)
  • Ademhalingsproblematiek
  • Evenwichtsstoornissen (duizeligheid)
  • Conditieverlies
  • Neurologische problemen
Back To Top