skip to Main Content

Schoudernetwerk Randstad West

We zijn aangesloten bij het schoudernetwerk randstad west. Dit is een netwerk bestaande uit fysiotherapeuten die zich gespecialiseerd hebben in de diagnostiek, behandeling en revalidatie van schouderklachten.

Beweeg je Fit

Beweeg je Fit is een beweegprogramma voor vrouwen die onder deskundige begeleiding
hun conditie op peil willen houden of verbeteren tijdens of na de behandeling van borstkanker.

ClaudicatioNet

Stichting ClaudicatioNet is hét landelijk netwerk van gespecialiseerde fysiotherapeuten voor gesuperviseerde looptherapie en leefstijlbegeleiding bij patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (PAV).

Back To Top