skip to Main Content

Stichting ClaudicatioNet is hét landelijk netwerk van gespecialiseerde fysiotherapeuten voor gesuperviseerde looptherapie en leefstijlbegeleiding bij patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (PAV). In 2011 is ClaudicatioNet opgericht om te realiseren dat hoogwaardige conservatieve zorg door gespecialiseerde therapeuten beschikbaar wordt voor alle patiënten met PAV in Nederland. Inmiddels is ClaudicatioNet uitgegroeid tot een open netwerk met landelijke dekking, waarbij kwaliteit en transparantie hoog in het vaandel staan. ClaudicatioNet richt zich onder andere op een leer- en verbetercultuur door de organisatie van scholing, congressen en regionale netwerken; verspreiding van de nieuwste inzichten via de website; transparantie van gespecialiseerde therapeuten middels een Zorgzoeker en Digitale Zorgverwijzer; communicatie met verwijzers middels gestandaardiseerde brieven; en transparantie van resultaten middels het ClaudicatioNet Kwaliteitssysteem. Op landelijk niveau werkt ClaudicatioNet samen met stakeholders aan de organisatie van de zorg rondom PAV. Een voorbeeld hiervan is de realisatie van vergoeding voor gesuperviseerde looptherapie in het basispakket en selectieve inkoop.

Back To Top