skip to Main Content

De oncologiefysiotherapie richt zich specifiek op kankerpatiënten die te maken hebben met beperkingen, participatieproblemen en stoornissen. Fysiotherapie specifiek gericht op de oncologie kan ingezet worden in verschillende fasen van het herstelproces.

De oncologiefysiotherapeut kan helpen om het verlies van functies en conditie  te beperken aan de hand van doelgerichte oefeningen.

In een verder stadium, op weg naar herstel, kan de oncologiefysiotherapeut gericht met u aan de slag om de kwaliteit en de controle van het leven terug te krijgen. Het draait in deze fase voornamelijk om het herwinnen van lichamelijke functies zodat u zich weer op uw gemak gaat voelen in uw eigen lichaam.

Het herstelproces verloopt voor iedere patiënt anders. Mede hierom zal de behandeling altijd in samenspraak met u worden afgestemd. De hulpvraag van u  staat ten alle tijden centraal.

Binnen Westland is er nauwe samenwerking met professionals die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van oncologische patiënten. Hiervoor is een netwerk in oprichting. Daarnaast zijn wij aangesloten bij het BeweegjeFit netwerk. Voor meer info: www.beweegjefit.nl of kijk bij specifieke trainingsgroepen van Fysio+Fit.

Back To Top