skip to Main Content

Tijdens en na de behandeling van kanker blijkt vermoeidheid vaak een groot probleem te zijn.

Uit onderzoek blijkt dat spierkracht-en conditietraining tijdens of na de behandeling van kanker niet alleen een positief effect hebben op de lichamelijke en geestelijke gesteldheid, maar ook op gewichtsbeheersing, preventie van osteoporose en lymfoedeem.

Voordat u deel gaat nemen vindt er een intakegesprek plaats, wordt uw lichamelijke gesteldheid in beeld gebracht door het invullen van een vragenlijst, het doen van een conditietest en een lichamelijk onderzoek.

Onder begeleiding van een (oncologie)fysiotherapeut wordt in kleine groepen geoefend.

Er wordt gericht getraind op verbeteren of behoud van de conditie en spierkracht. De training eindigt altijd met ontspannings- en ademhalingsoefeningen.

Duur van het programma 12 weken 2x per week  trainen.

Wij werken nauw samen met oncologieverpleegkundigen van de ziekenhuizen in de regio en zijn aangesloten bij een oncologienetwerk: www.beweegjefit.nl. Hier kunt u nog meer informatie vinden.

Naast dit netwerk is er ook samenwerking met oncologiespecialisten in  Westland.

Oncofit: Trainingsgroep voor mannen en vrouwen met overige vormen van kanker
De opzet van het programma is hetzelfde als BeweegjeFit, het verschil is dat mensen die behandeld worden voor verschillende vormen van kanker, met elkaar in 1 groep trainen.
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen wordt het tijdstip nader bepaald. Er is ook mogelijkheid voor individuele begeleiding.

Vergoeding
Indien u voldoende aanvullend verzekerd bent wordt het programma vergoed door de zorgverzekeraar.

Back To Top