Links

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie

http//www.kngf.nl/

Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie

http://www.nvmt.nl/

Nederlandse vereniging voor Fysiotherapie volgens de Psychosomatiek

http://www.psychosomatischefysiotherapie.nl/

Nederlandse Vereniging voor Orofaciale Fysiotherapie

http://www.nvof.nl/

Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Bekkenproblematiek

http://nvfb.fysionet.nl/

Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie/Oncologie

http://www.nvfl.nl/

Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie
http://nvlf.logopedie.nl/

Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten
http://www.huidtherapie.nl/

Consumentenbond
Consumentenbond – 10 vragen over fysiotherapie

Fit4mothers
http://www.fit4mothers.nl

Podotherapie westland
http://podotherapiewestland.nl/

Landelijk netwerk looptherapie
http://www.claudicationet.nl

Praktijk voor oefentherapie van Rick Groen
http://www.oefentherapeutrickgroen.nl

Praktijk R&R
http://www.praktijk-rr.nl/

Nederlandse Vereniging voor Handtherapie (NVHT)
http://www.handtherapie.com