Therapieën

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende therapieën die wij aanbieden.

Klik op de naam van de therapie voor een uitgebreide beschrijving.

Fysiotherapie

U kunt naar de fysiotherapeut met de volgende (soorten) klachten:

 • Bewegen geeft problemen (spieren zijn gespannen en gewrichten stijf, gezwollen en/of pijnlijk)
 • Krachtverlies
 • Ademhalingsproblematiek
 • Evenwichtsstoornissen (duizeligheid)
 • Conditieverlies
 • Neurologische problemen

De fysiotherapeut behandelt klachten aan spieren, pezen, banden en/of gewrichten. In vaktermen noemen we dat: stoornissen aan het houdings- en bewegingsapparaat. Daarnaast kan de fysiotherapeut ook functiestoornissen aan het zenuwstelsel behandelen.

Klachten kunnen allerlei oorzaken hebben. Er kan sprake zijn van een aandoening, zoals reumatoïde artritis. Een klacht kan ‘zomaar’ ontstaan, maar er kan ook sprake zijn van een acute of chronische overbelasting binnen gewrichten (sport, verkeerd getild en/of gebukt of langdurig een eenzijdige beweging gemaakt).

De behandeling start met een gesprek en een lichamelijk onderzoek. De fysiotherapeut zoekt naar de oorzaak. Dat bepaalt de keuze voor een bepaalde behandeling. Soms blijkt fysiotherapie niet geschikt. Dan koppelen we dat, indien gewenst, terug naar uw huisarts of specialist. Is fysiotherapie geïndiceerd, dan zijn de behandelingen erop gericht om de klachten te verminderen en uiteindelijk te verhelpen. Dat kan door oefeningen, mobilisatie, advies en begeleiding. Tevens worden vaak oefeningen gegeven die thuis of op het werk uitgevoerd moeten worden.

Echografie

Bij Fysio + Zo beschikken we over allerlei technische hulpmiddelen die helpen bij de behandeling. Een geheel andere techniek is echografie. Deze is juist bedoeld voor het onderzoek vóór de behandeling. Met echografie kunnen we o.a. schouder, elleboog, pols, heup, knie, enkel en achillespees onderzoeken. Het geeft inzicht in aandoeningen van gewrichten, pezen en spieren. Zo zien we bijvoorbeeld na een sportblessure of er weefselschade is. Ook krijgen we zo een beter beeld van de belastbaarheid en herstel van dit weefsel.

Fysiotherapie bij spataderen

Klachten bij spataderen zijn een gevolg van onvoldoende terugvoer van het bloed, dit is chronische veneuze insufficiëntie. Dat deze klachten vaak voorkomen bij zwangere vrouwen is bekend, maar ook zonder zwangerschap heeft 60% van de volwassenen (man en vrouw) spataderen. Hiervan heeft 50% ook daadwerkelijk klachten. De klachten bestaan uit pijn, vermoeidheid, krampen, jeuk en een branderig gevoel. De invloed op de dagelijkse activiteiten zijn aanwezig tijdens lopen, staan, hurken en huishoudelijke activiteiten of werkactiviteiten.

De behandeling bestaat uit voorlichting en adviezen t.a.v. houding en beweging. Er wordt een oefenprogramma opgesteld voor thuis en er wordt vaak een stimulerende massage gegeven die terugvoer van het bloed in de benen bevordert. De klachten nemen door de behandeling ca. 50% af, waardoor de activiteiten ca. 60% verbeteren. De therapie bestaat uit 6 tot 9 behandelingen, welke eenmaal per week zullen worden gegeven.

De klachten bij zwangere vrouwen beperken zich vaak niet tot de benen, maar kunnen ook in de schaamstreek optreden. Deze vrouwen hebben daardoor last tijdens zitten, fietsen en staan. Voorlichting en behandeling worden hier op afgestemd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Anke Hogervorst
klein_Anke Hogervorst

Handtherapie

De hand- en pols zijn ingewikkelde gewrichten. Aandoeningen in het gebied van de hand, ook kleine, kunnen al snel een belemmering opleveren in het dagelijks leven. Een goede behandeling ervan is daarom belangrijk. Bij die behandeling wordt vaak de hulp van een handtherapeut ingeroepen.

Handtherapie richt zich op de revalidatie van mensen met een probleem aan de hand en/of arm. Een handtherapeut is een fysiotherapeut of ergotherapeut die voor de behandeling van klachten aan de hand en arm speciale scholing heeft gehad.

Een handtherapeut helpt u vooral met het doen van gerichte oefeningen die uw hand of arm weer soepel en sterk kunnen maken. Daarnaast richt de handtherapeut zich ook op het geven van aanpassingen zodat u met uw (tijdelijke) beperking zo optimaal mogelijk kunt functioneren.

Omdat een deel van de spieren van de hand hun oorsprong hebben in de onderarm en omdat de zenuwen die de hand besturen door de gehele arm lopen, houdt een handtherapeut zich niet alleen met de hand bezig, maar de gehele arm behoort tot zijn werkgebied.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Rutger de Koning
klein_Rutger de Koning

Haptotherapie

Misschien herkent u deze situaties wel:

 • U slikt een woede-aanval in en krijgt hoofdpijn
 • Uw lichaam zegt ‘stop even met werken’, maar u gaat door en raakt gespannen
 • In een kamer hangt een nare sfeer en u laat zich daardoor beïnvloeden
 • U wandelt een kamer met mensen binnen en voelt alle ogen prikken
 • U voelt zich ‘rot’, maar weet niet goed waar dat vandaan komt

Haptotherapie gaat ondermeer over zulke situaties. Wij volwassenen hebben met de jaren geleerd ons op een bepaalde manier te gedragen. We zijn vaak kwijtgeraakt wat kinderen nog wel hebben: gewoon jezelf zijn, in elke situatie. Die beheersing kan nut hebben, maar het kan je ook in de weg zitten. Emoties kunnen er dan niet meer uit.

Door haptotherapie wordt u zich bewust van uw eigen gedrag en lichaam (en: lichaams-taal). De haptotherapeut helpt u om uw gedrag en emoties bewust te ervaren. Zo leert u gaandeweg beter omgaan met gebeurtenissen uit het dagelijkse leven. U wordt er minder een speelbal van, u krijgt weer grip op uzelf.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Roelf Ketelaar, of op www.praktijk-rr.nl

Kaak-fysiotherapie

Dit is een specialistische vorm van fysiotherapie, ook wel orofaciaal fysiotherapie genoemd. Vaak wordt deze ingezet na doorverwijzing door een tandarts, kaakchirurg, KNO-arts, logopedist of collega-fysiotherapeut. Er kunnen allerlei redenen zijn om aan kaakfysiotherapie te denken:

 • Hoofdpijnen
 • Kaakproblemen, zoals klemstoornissen of kraken
 • Tandenknarsen
 • Kauwproblemen en – stoornissen
 • Gezichtspijnen

Sommige van deze klachten kunnen allerlei oorzaken hebben. Daarom wordt veel aandacht besteed aan het voorgesprek, om de klachten heel precies in kaart te brengen. De fysiotherapeut onderzoekt dan wat de oorzaken kunnen zijn. Dit onderzoek is gericht op de bovenzijde van de nek, het kaakgewricht, de schedel, het zenuwstelsel van het hoofd en van het aangezicht.

De behandeling zal voor een groot deel bestaan uit uitleg en het aanleren van oefeningen. De behandelingen zijn bedoeld om de pijn of de stoornissen op te heffen. Maar soms is het hoogst haalbare dat u leert omgaan met een soms zeer vervelende aandoening.

Kijk voor meer informatie op www.nvof.nl of neem contact op met

Sandra Spee

Logopedie

Logopedie wordt vaak gestart na doorverwijzing door een huisarts, KNO-arts, kinderarts, specialist, consultatiebureau, audiologisch centrum, orthodontist, leerkracht of de GGD. Deze therapie wordt dan gekozen om spraak- en gehoorproblemen te verminderen of helemaal weg te nemen. Denkt u bijvoorbeeld aan:

 • Stotteren
 • Broddelen
 • Binnensmonds praten
 • Lispelen en slissen
 • Nasaal praten
 • Vertraagde spraak/taalontwikkeling (woorden en zinnen moeilijk uitspreken)
 • Stemstoornis, bijv. blijvende heesheid en schorheid
 • Verkeerde ademtechniek en hyperventilatie
 • Slechthorendheid
 • Leren omgaan met een oorimplantaat
 • Duimen
 • Altijd met open mond lopen
 • Problemen met happen, kauwen en slikken
 • Lastige overgang van papvoeding naar lepelvoeding
 • Afasie
 • Afwijkend slikken

U ziet, het gaat dus om een brede reeks aan klachten die allemaal met mond, oren en zelfs met de neus te maken hebben. Logopedie is veel breder dan vaak gedacht wordt!

Logopedie is een echte oefentherapie. De logopediste geeft oefeningen om de klacht te verminderen of weg te nemen.

Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met

Ingrid van Veen
klein_Ingrid van Veen

U kunt haar bereiken via 0174 – 443808 of via email ingridvv314@hotmail.com 

Logopediepraktijk Facialis

Logopediepraktijk Facialis, een in neurologie gespecialiseerde logopediepraktijk.

Logopedie is veel breder dan vaak gedacht wordt!

Logopedisten houden zich bezig met communiceren. Alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van gesproken en geschreven taal is onderdeel van het werk van de logopedist. Soms is spreken en/of schrijven niet of nauwelijks mogelijk. Dan worden ondersteunende communicatiemiddelen zoals gebaren, pictogrammen of speciale computerprogramma’s ingezet. De logopedist biedt therapie en advies aan mensen die problemen ondervinden bij het communiceren.

Het eten en drinken is een ander logopedisch onderwerp. Ook bij ouderen kunnen stoornissen in de mond ontstaan door neurologische aandoeningen of ziektes.

U kunt bij Logopediepraktijk Facialis terecht voor de volgende logopedische werkgebieden:

 • Aangezichtsverlamming als gevolg van een beroerte
 • Aangezichtsverlamming na een ontsteking of door (nog)onbekende oorzaak, deze therapie heet mimetherapie
 • Afasie; een verworven taalstoornis
 • Dysartrie; een verworven spraakstoornis
 • Dysfagie; eet-, drink- en kauwproblemen bij volwassen
 • Stem-, spraak- en eet- en drinkproblemen als gevolg van de Ziekte van Parkinson, ALS en MS
 • Te gespannen strottenhoofdspieren, o.a. brok-in-de-keel-gevoel

Kaakklachten met oorzaak liggend in de spieren – behandeling in samenwerking met een fysiotherapeut mogelijk.

Aanmelden en vergoeding
Wanneer u denkt dat ik iets voor u kan betekenen heeft u een verwijzing nodig van een huisarts of specialist.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Esther de Brabander
klein_Esther de Brabander

U kunt haar bereiken via telefoonnummer 06-34215801 of via email: train-je-expressie@hotmail.com

Looptraining bij etalagebenen

Etalagebenen vanaf 1 januari 2017 in Basisverzekering!!

Etalagebenen ontstaan doordat de slagaders in de benen vernauwd zijn. De vernauwing zorgt voor een verminderde aanvoer van bloed en dus van zuurstof naar de beenspieren. Het gevolg is direct op te merken; u krijgt pijn in uw voeten, kuiten, billen en/of dijbenen tijdens het lopen of bewegen.

Heeft u dus vaak last van uw benen tijdens of na het bewegen, dan heeft u mogelijk te maken met Claudicatio Intermittens, oftewel etalage benen. De klachten komen voornamelijk voor op het moment dat u in beweging bent omdat de beenspieren dan meer zuurstof nodig hebben. Indien u intensiever beweegt, hebben uw spieren dus meer zuurstof nodig. De klachten kunnen ook voor komen indien de temperaturen lager zijn.

Pijn in de benen kan behoorlijk vervelend zijn tijdens uw dagelijkse bezigheden. Een logisch gevolg van pijnlijke benen is dat u minder gaat bewegen. Hierdoor vermindert de conditie en dit kan weer andere klachten tot gevolg hebben. Het is dus erg belangrijk om te blijven bewegen, ondanks het feit dat u met een vervelend probleem zit. Zo krijgen de etalagebenen geen vat op uw dagelijkse leven en ontstaan er geen nare bijverschijnselen.

De eerst stap naar herstel is dat u in ’actie’ komt. Belangrijk daarbij is dat u uzelf voorneemt om meer te gaan bewegen en gezonder gaat leven. Denk hierbij aan een gezond voedingspatroon en stoppen met roken. De fysiotherapeut kan u helpen in het realiseren van het eerste doel; in ’actie’ komen. De fysiotherapeut stimuleert u om in beweging te komen en daardoor de problemen van etalagebenen te verminderen. Dit doet zij door u gericht advies te geven hoe en in welke frequentie u moet bewegen. U kunt zich aanmelden bij onze praktijk voor gericht advies en er is de mogelijkheid om in een trainingsgroep te bewegen samen met andere mensen die te maken hebben met de vervelende gevolgen van etalagebenen.

Fysio+Fit is aangesloten bij claudicationet:  www.claudicationet.nl

Uw specialist:
Ellen Vollering

Ellen Vollering

Manuele therapie

Manuele therapie is een vorm van therapie waarbij gewrichten die stijf zijn, bewogen worden op een speciale manier. Gewrichten die juist te soepel zijn, worden eveneens met specifieke oefeningen begeleid. Deze vorm van therapie kan geschikt zijn als u de volgende klachten heeft:

 • Gewrichten zijn stijf
 • Gewrichten zijn juist te beweeglijk

Deze klachten kunnen bij gewoon dagelijks functioneren vervelend of zelfs pijnlijk zijn. Stofzuigen kan al te veel gevraagd zijn.

Manuele therapie wordt bij Fysio + Zo uitgevoerd volgens het Maitland concept. Dit is een bepaalde stroming binnen de erkende vormen van manuele therapie.

De therapie start met gerichte vragen over uw klachten. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek. Dit alles gaat volgens een bepaald protocol. Daarna wordt gekeken wat voor u belangrijk is om te behandelen. De behandelingen kunnen bestaan uit mobilisatie- en manipulatietechnieken of uit actieve specifieke oefentherapie. Manipulatieve technieken worden in de volksmond ook wel ‘kraken’ genoemd. Deze technieken kunnen tezamen worden ingezet om de klacht zoals u die heeft verwoord, te verhelpen.

Voor manuele therapie heeft u geen directe verwijzing nodig van uw huisarts. Door de meeste zorgverzekeraars wordt een aantal behandelingen per jaar vergoed, binnen het aanvullende pakket.

Kijk voor meer informatie op www.nvmt.nl of neem contact op met

Sandra Spee, Remco van den Bos
klein_Sandra Agterdenbosch-Speeklein_Remco van den Bos

Dry needling therapie

Dry needling therapie – Informatie voor patiënten

Wat is dry needling?
Dry needling  is een nieuwere behandelmethode van de Nederlandse fysiotherapeut.

De methode is overgekomen uit Canada en wordt al jaren toegepast binnen de reguliere fysiotherapie.

Door middel van een speciale techniek worden spieren aangeprikt en raken op die manier snel en langdurig ontspannen.

Dry needling gebruikt een ‘droge’ (dry) acupunctuurnaald en er wordt dus geen vloeistof in de spier gebracht.
Dry needling: niet hetzelfde als acupunctuur.
 Bij acupunctuur worden vaak oppervlakkig meerdere naalden in het lichaam gezet.
Die blijven daar enige tijd zitten en hebben invloed op de ’energie’ in het lichaam.

Dry needling gebruikt meestal één naald, waarmee kortdurend in de spier wordt geprikkeld.
Dry needling werkt op specifieke punten in de spieren: z.g.n ‘triggerpoints’ en is geen ‘energie’ behandeling.

Wat is een triggerpoint?

Een triggerpoint is een ‘knoop’ in een spier, die naast de lokale drukpijn, ook vaak pijn op afstand veroorzaakt.

De fysiotherapeut zoekt naar deze plaatsen, omdat ze de hoofdoorzaak kunnen zijn van uw klachten.

Triggerpoints kunnen zich uiten in:

* pijn / stijfheid lokaal in een spier en ook pijn elders ‘op afstand’
* bewegingsbeperkingen in bijbehorende gewrichten
* verminderde kracht in de betrokken spier(en)
* pijnontwijkend gedrag; je gaat ‘anders’ bewegen
* tintelingen in arm/been, hoofdpijn, duizeligheid.

Hoe kunnen triggerpoints ontstaan?
* Acuut moment – bijv. door een verkeerde beweging (vertillen) of een ongeval/sportletsel.
* Chronisch – bijv. door een langdurig verkeerde houding en/of RSI/CANS.
* Langdurige afwezigheid van beweging, bijv. bij gips, brace of een sling.
* ‘Slappe’ ligamenten (gewrichtsbanden) in bijv enkels en/of knieën.
* Psychologische factoren, zoals stress en depressie.
* Voetafwijkingen, instabliliteit en/of verschillen in beenlengte bijv. na een botbreuk of operatie.
* Te strakke kleding of het verkeerd dragen van een rugzak.

Wat doet de fysiotherapeut?

De fysiotherapeut zal allereerst door een gesprek en gericht onderzoek uw klachten analyseren.
Daarna worden de spieren nader onderzocht, die mogelijk uw pijn veroorzaken.

Specifiek wordt in die spieren gezocht naar die bewuste triggerpoints. Precies die plaatsen zal de fysiotherapeut gaan behandelen om de spieren te ontspannen.

Waar richt de behandeling zich op?

De behandeling is gericht op het uitschakelen van deze triggerpoints.
Via het gericht aanprikken met een naaldje worden deze punten in de spier(en) ontspannen.

Bij langdurige klachten zal de therapeut vaak meerdere spieren behandelen in uw arm of been, alsmede de spieren langs de wervelkolom.

Hoe voelt dry needling aan?

Het inbrengen van het naaldje voelt u in principe haast niet. Als het juiste triggerpoint aangeprikt wordt, spant de spier zich even kort aan.
Dat geeft een soort ‘kramp’ gevoel. Daarna ontspant de spier zich meestal direct en kunt u gemakkelijker bewegen.
Vaak voelen de behandelde spieren wel vermoeid en zwaar aan, maar dat is meestal van korte duur.

Wat gebeurt er daarna?

U krijgt oefeningen en gerichte adviezen mee om de verbeterde situatie bij te kunnen houden.

Wat kost dry needling?

Deze methode is een onderdeel van een normale fysiotherapie behandeling. Indien u aanvullend verzekerd bent, vallen ook de kosten voor dry needling daar onder.

Onze fysiotherapeuten die dry needling toepassen zijn geregistreerd op http://www.dryneedling.nl

Rene van Gilst
Rene van Gilst: Fysiotherapeut, Dry-needling

Oedeemtherapie

Naast het bloedvatenstelsel heeft het lichaam ook nog een ander vaatstelsel; het lymfestelsel. Zoals er bloed door de bloedvaten stroomt, stroomt er lymfevocht door het lymfestelsel. Het lymfesysteem is een fijn netwerk van lymfvaten en lymfeklieren gelegen in de huid. Terwijl de bloedvaten bloed aanvoeren naar en afvoeren van de organen, is het lymfestelsel alleen een afvoerend systeem. Het lymfstelsel regelt de afvoer van vocht uit het lichaam. Het lymfesysteem vangt de afvalstoffen uit de weefsels op, de lymfeklieren filteren de afvalstoffen en vernietigen deze. Lymfeklieren bevinden zich op belangrijke plaatsen, zoals in de hals, de oksels en liezen.
Zijn er lymfeklieren verwijderd of door bestraling beschadigd, dan verloopt de afvoer minder goed. Er kan vocht ophopen in een ledemaat of andere plaats in het lichaam, dan spreken we van lymfoedeem. Lymfoedeem kan ook aangeboren zijn en is in beide gevallen vaak chronisch.

Bij lipoedeem is er een stoornis in de aanmaak van vetweefsel. Bovendien is de afvoer van vocht (lymfe) via de lymfevaten niet optimaal. Het gevolg is een onderhuidse ophoping van vet en lymfe. Bij lipoedeem is er een vergroting van de vetcellen, voornamelijk in de benen. Deze vetcellen drukken als het ware de lymfevaten dicht, waardoor deze niet meer goed kunnen doorstromen. Hierdoor kan secundair een lymfoedeem ontstaan, we spreken dan van lymfo-lipoedeem. Bij lipoedeem is er sprake van een ongelijkmatige vetverdeling over het lichaam. Het is een chronische en pijnlijke aandoening die vrijwel uitsluitend bij vrouwen voorkomt. Meestal komt lipoedeem symmetrisch voor op de heupen, bovenbenen en knieën. Dit heeft vaak de vorm van een rijbroek. Soms hoopt het vetweefsel zich op rond de enkels (overbloezende enkel). Ook kunnen de armen zijn aangedaan. De oorzaak van lipoedeem is niet bekend, erfelijkheid speelt vaak een rol. Vaak begint of verergerd lipoedeem bij een hormoonwisseling, bijvoorbeeld in de puberteit of na een zwangerschap. Het is belangrijk dat lipoedeem in een vroeg stadium ontdekt wordt. Dat biedt de beste mogelijkheden om verergering of complicaties tegen te gaan. Symptomen van lipoedeem zijn: Zwaar gevoel in de benen, pijn in de (opgezwollen) benen, cellulitis (sinaasappelhuid), snel blauwe plekken, problemen bij het lopen (door schurende huid), gewrichtsproblemen (vooral knie), gewichtsproblemen, zwak houdings-/ bewegingsapparaat, verminderde spierkracht en kledingmaat bovenlichaam twee tot drie maten kleiner dan het onderlichaam.

Oedeemtherapie
Oedeem wordt door middel van oedeemtherapie behandeld. Het doel van de behandeling is het stimuleren van de vochtafvoer. Oedeemtherapie is een verzamelnaam van verschillende behandeltechnieken. In de meeste gevallen worden de technieken samen in een behandeling toegepast. Oedeemtherapie kan bestaan uit een combinatie van de volgende behandelingen:

 • Manuele lymfe drainage

Manuele lymfe drainage is een zacht pompende massagetechniek waardoor het fijne netwerk van de lymfevaten direct onder de huid geactiveerd wordt. Oedeem- en fibrosegrepen zijn speciale handgrepen die de huidtherapeut toepast bij bepaalde ‘stijfheid / hardheid’ van het lymfoedeem. Door middel van oedeemgrepen kan lymfevocht door het weefsel heen worden geleid naar een plaats waar het gemakkelijker wordt opgenomen. Met fibrosegrepen kan verhard weefsel (“fibrose”) soepeler worden gemaakt.

 • Ambulante compressie therapie

Ambulante compressie therapie is een combinatie van zwachtelen en bewegen. Na de manuele lymfe drainage wordt het aangedane ledemaat gezwachteld om het terugstromen van het oedeem te voorkomen.

 • Lymftaping

Lymftaping is een techniek met elastische, non-allergene plaktape waarmee, ook thuis, door beweging, een voortdurende stimulatie van de lymfvaten verkregen wordt. Lymftape kan ook worden wordt gebruikt om gebieden te draineren waar de huidtherapeut geen ambulante compressie kan toepassen.

 • Therapeutische elastische kousen

Wanneer uw arm of been oedeemvrij is, kunnen er therapeutische elastische kousen worden aangemeten om het verkregen resultaat te behouden. Therapeutische elastische kousen zijn er in verschillende soorten, maten en kleuren.

 • Ademhalings- en bewegingsoefeningen

Tijdens de behandeling kan de huidtherapeut u ademhalings- en bewegingsoefeningen adviseren. Ademhalings- en bewegings oefeningen bevorderen de afvoer van lymfe. Beweging stimuleert namelijk de lymfvaten, waardoor overtollig vocht wordt afgevoerd.

 • Huidverzorgings adviezen

Bij oedeem is de conditie van de huid vaak verminderd, dit kan leiden tot huidproblemen en infecties van de huid. Huidverzorging bij oedeem is daarom belangrijk. De huidtherapeut geeft u tijdens de behandeling adviezen over de verzorging van uw huid.

De oedeemtherapie binnen Fysio- enzo wordt verzorgd door huid- en oedeemtherapeute Wendy van der Knaap van Huid & Zorg. Zij is op dinsdag en donderdag aanwezig.

Wendy van der Knaap
klein_Wendy van der Knaap

Huid & Zorg
0174-225115
www.huidenzorg.nl
info@huidenzorg.nl

Oefentherapie Cesar-Mensendieck

Oefentherapie Mensendieck is een geschikte therapie bij pijnklachten aan spieren en gewrichten. Deze kunnen ontstaan door een ongunstige houding of door belastende bewegingen, eventueel in combinatie met een lichamelijke aandoening.
Oefentherapie-Mensendieck is ook bedoeld voor risicogroepen. Hierbij gaat het om mensen met een verhoogde kans op problemen aan het bewegingsapparaat. Een aantal voorbeelden hiervan:

 • Zwangere vrouwen
 • Opgroeiende kinderen met houdingsafwijkingen
 • Volwassenen die zware fysieke arbeid verrichten of vaak dezelfde bewegingen uitvoeren

Door oefentherapie Mensendieck leert u zelf uw klachten verminderen, verhelpen of voorkomen, door uw houding en bewegingspatronen aan te passen.
De oefentherapeut gaat na waar uw klachten vandaan komen. Wat zijn uw dagelijkse bezigheden? Welke beweging of houding veroorzaakt pijn? Samen kijkt u via spiegels naar uw houding en bewegingen. De oefentherapeut Mensendieck geeft hierbij inzicht in de relatie tussen de manier waarop u beweegt en uw klachten.
Door middel van oefeningen wordt u zich bewust van uw houding en uw manier van bewegen en u leert hier verandering in aan te brengen. Daarnaast krijgt u oefeningen om de pijn te verminderen, te ontspannen en om bepaalde spieren te versterken. Deze oefeningen zijn toegespitst op uw persoonlijke (werk)situatie.

De oefentherapie Mensendieck binnen Fysio + Zo wordt verzorgd door

Rick Groen
klein_Rick Groen

Hij is aanwezig op maandag en donderdag. U kunt hem bereiken via 06 – 30648495 of via 0174 – 416141. Ook kunt u hem bereiken via zijn website www.oefentherapeutrickgroen.nl

Oncologie-fysiotherapie

De oncologiefysiotherapie richt zich specifiek op kankerpatiënten die te maken hebben met beperkingen, participatieproblemen en stoornissen. Fysiotherapie specifiek gericht op de oncologie kan ingezet worden in verschillende fasen van het herstelproces.

De oncologiefysiotherapeut kan helpen om het verlies van functies en conditie  te beperken aan de hand van doelgerichte oefeningen.

In een verder stadium, op weg naar herstel, kan de oncologiefysiotherapeut gericht met u aan de slag om de kwaliteit en de controle van het leven terug te krijgen. Het draait in deze fase voornamelijk om het herwinnen van lichamelijke functies zodat u zich weer op uw gemak gaat voelen in uw eigen lichaam.

Het herstelproces verloopt voor iedere patiënt anders. Mede hierom zal de behandeling altijd in samenspraak met u worden afgestemd. De hulpvraag van u  staat ten alle tijden centraal.

Binnen Westland is er nauwe samenwerking met professionals die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van oncologische patiënten. Hiervoor is een netwerk in oprichting. Daarnaast zijn wij aangesloten bij het BeweegjeFit netwerk. Voor meer info: www.beweegjefit.nl of kijk bij specifieke trainingsgroepen van Fysio+Fit.

Uw specialist:
Ellen Vollering

Ellen Vollering

Perfect Pilates

Perfect Pilates is een goede trainingsvorm als:

 • u rugklachten heeft;
 • of als het krachtzetten met armen en/of benen rugpijn veroorzaakt.

Tijdens Perfect Pilates-lessen leert u het actieve stabiliteitssysteem van de wervelkolom te trainen. Bij een stabiele wervelkolom kunnen uw armen en benen meer kracht leveren, zonder rugpijn. U kunt een goede houding langer volhouden. Met diverse oefeningen traint u de volgende spieren:

 • Diepe rugspieren (onderrug hol trekken)
 • Dwarse buikspieren (onderbuik onder de navel trekken)
 • Middenrifspier (buikademhaling)
 • Bekkembodemspieren (plas ophouden)

Bij rugklachten zijn deze spieren vaak vertraagd met aanspannen, waardoor de stabiliteit afneemt. Door deze spieren specifiek te trainen, verbetert de reactietijd van aanspannen en daarmee de stabiliteit van wervelkolom en bekken. Bij Fysio + Zo kunt u tien lessen volgen. De lessen worden gegeven aan kleine groepjes van maximaal zes personen. U wordt begeleid door een fysiotherapeut.

De kosten voor deze 10 lessen zijn € 100,- . U bent welkom op woensdag van 18:30 tot 19:30 uur. U kunt zich aanmelden via 0174 – 416174 of info@fysio-enzo.nl

Anke Hogervorst

Anke Hogervorst

Psycho-somatische fysiotherapie

De psychosomatische fysiotherapeut, heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van spanning- of stressgerelateerde klachten en onverklaarde pijn en vermoeidheid.

Dit worden ook wel psychosomatische klachten genoemd.

De oorzaak kan van lichamelijke en/of geestelijke aard zijn.Dit zijn fysieke klachten die mogelijk verband houden met een verstoring in de balans tussen lichamelijke en psychische belasting, in relatie tot de omgeving.

De samenhang tussen lichamelijke klachten en psychische overbelasting is aanvankelijk niet zo duidelijk. De lichamelijke signalen worden dikwijls eerst genegeerd of verkeerd geïnterpreteerd. Als de klachten na verloop van tijd toenemen, levert medisch onderzoek niet veel op. Een duidelijk medische diagnose is vaak niet te stellen wat u een gevoel van onbegrip kan geven.

Mogelijk ervaart u dat u meer last heeft van pijn en vermoeidheid en dat u meer prikkelbaar en gespannen bent. Deze verschijnselen kunnen verband houden met bepaalde levensomstandigheden zoals: hoog ervaren werkdruk, confl icten, emotionele gebeurtenissen, relationele problemen, verlies van dierbaren of ernstige ziekteprocessen.
Indien deze omstandigheden langere tijd aanhouden kunnen ze uw evenwicht verstoren. Hierdoor neemt uw weerstand zowel fysiek als mentaal af en kunnen psychosomatische klachten ontstaan.

Kijk voor meer informatie op www.psychosomatischefysiotherapie.nl of neem contact op met

Rutger de Koning
klein_Rutger de Koning

Sport-fysiotherapie

Sportfysiotherapie is geschikt:

 • Bij blessures of overtraining
 • Voordat u een nieuwe sport wilt gaan doen
 • Als u uw sport veel intensiever wilt gaan beoefenen (bijvoorbeeld: een marathon lopen)
 • Als u wilt sporten met een chronische ziekte of een handicap

Een blessure is de meest bekende reden om naar een sportfysiotherapeut te gaan. Onze gespecialiseerde sportfysiotherapeut helpt dan bij het herstel. Zo nodig kunnen we u trainingsschema’s geven. U kunt ook terecht voor vragen over materiaal, kleding en schoeisel.

Sportfysiotherapie is ook erg nuttig als u een nieuwe sport wilt oppakken. Met nuttige tips over o.a. trainingsopbouw kunt u veel klachten voorkomen. Dat geldt ook wanneer u een bepaalde sport ineens veel intensiever wilt gaan beoefenen.

Heeft u een chronische ziekte of een handicap, dan kunnen we u begeleiden en op weg helpen om zelfstandig te kunnen gaan sporten.

Uitleen Loopkrukken

Nieuw bij Fysio + Fit: huur van elleboogkrukken

Bent u herstellende van een (sport) blessure of heeft u net een operatie achter de rug, dan kunt u het extra steuntje van een elleboogkruk vast goed gebruiken. Bij Medische Training Fysio + Fit kunt u  elleboogkrukken huren.

Op maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 15:00 uur  is er de mogelijkheid om de elleboogkrukken op te halen. Bij het ophalen van de krukken krijgt u uitgebreide  instructies hoe u om moet gaan met de krukken en op welke manier de krukken optimaal gebruikt kunnen worden in het herstelproces. Het team van Fysio + Fit kan u, naast het adviseren van het gebruik van de elleboogkrukken, ook begeleiden in uw weg naar herstel.

De kosten voor het huren van elleboogkrukken zijn €5,= voor 3 weken. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen of even langskomen in onze praktijk.

Zwemtherapie

Zwemtherapie wordt ook wel hydrotherapie genoemd. Dit kan een handige vorm zijn, omdat bewegen in het water makkelijker gaat dan ‘op het droge’. Het is vaak minder pijnlijk. Zwemtherapie is dus ideaal voor:

 • Optimaal herstel
 • Snellere bewegingstoename
 • Meer spierkracht

Fysio + Zo verzorgt deze therapie in zwembad Maesemunde, Koningin Julianaweg 158 in ’s -Gravenzande. U wordt begeleid door een fysiotherapeut. We bieden u twee mogelijkheden:

 • Dinsdag 13.30 tot 14.00 uur, diepe bad
 • Dinsdag 14.00 tot 14.30, ondiepe bad

U zwemt met anderen, maar wordt individueel begeleid. U krijgt dus oefeningen die op u en uw klacht zijn afgestemd. Deze therapie wordt vergoed door uw zorgverzekeraar als u verzekerd bent voor fysiotherapie.

 • Woensdag 20.00 tot 21.00 uur

U zwemt met een groep andere deelnemers die ook niet meer onder behandeling van een fysiotherapeut zijn. U doet samen oefeningen die kunnen voorkomen dat uw klacht terugkomt. Het zwemmen op deze tijden kost € 8,- per keer, per persoon.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Esther Mitterteiner
klein_Esther Mitterteiner

via onze contactpagina