Vergoedingen en verzekeringen

Alle therapeuten binnen Fysio + Zo hanteren de wettelijke tarieven. Tevens hebben zij contracten bij alle verzekeringmaatschappijen.

De therapieën worden voor kinderen tot 18 jaar vergoed vanuit de Basisverzekering. Vanaf het 18e jaar is bij vrijwel elke verzekeraar een aanvullende verzekering nodig. Kijk in de polisvoorwaarden van uw verzekering of u een toereikende aanvulling heeft. Is dat niet het geval, dan kunt u altijd beslissen om behandelingen zelf te bekostigen.

In de onderstaande tabel, zijn de tarieven van DSW zorgverzekeraar vermeld. Het kan zijn dat de tarieven van uw zorgverzekeraar afwijken.

Tarieven Fysiotherapie:

Reguliere zitting fysiotherapie €  28,50
Reguliere zitting manuele therapie €  40,00
Eenmalig onderzoek €  51,00
Screening €  13,20
Intake en onderzoek na screening €  28,00
Intake en onderzoek na verwijzing arts €  40,50
Toeslag voor aan huis behandeling €  13,00
Inrichtingstoeslag €    7,80

Kijk op de website van de Consumentenbond voor meer informatie over vergoedingen en fysiotherapie.