KNGF beroepsorganisatie

Bij Fysio + Zo werken tien fysiotherapeuten. Eén van onze fysiotherapeuten is gespecialiseerd in manuele therapie, andere fysiotherapeuten hebben ook hun eigen specialismen, zoals bijvoorbeeld kaak-fysiotherapie, fysiotherapie bij oncologie, psychosomatisch fysiotherapie.

Alle fysiotherapeuten zijn aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) of afsplitsingen (NVOF, NVMT, NFP, NVFL) hiervan. Deze branche-organisaties bewaken de kwaliteit van ons vak en biedt aanvullende bijscholingscursussen. Daarmee houden we onze vakkennis op het hoogste niveau. Hiervoor zijn wij ook ingeschreven bij het kwaliteitsregister, alle fysiotherapeuten moeten aan kwaliteitseisen voldoen om hierin geregistreerd te zijn.

Fysio + Zo houdt zich aan de gedragsregels binnen ons vakgebied. Zo zijn er standaard klachtenprocedures waar u desgewenst gebruik van kunt maken.